Sobre el document Siguán

Octaveta JSC (1979)

SOBRE EL DOCUMENT SIGUÁN

La JSC davant la situació creada per la difusió del document elaborat pel Vice-rectorat de Planificació Universitària de la Universitat Central de Barcelona declara:

1er.- Que qualsevol mesura selectiva a imposar per part de la Universitat de cara a limitar l’entrada d’estudiants ha d’estar emmarcada dins una política educativa i universitària global que només pot ser elaborada pels poders públics.

2on.- Que la supressió dels estudis nocturns i les restriccions a l’entrada de majors de 25 anys representen negar de fet a grans sectors sectors de la joventut i de la classe treballadora en general l’accés a l’ensenyament superior, cosa a la que com a socialistes ens oposem rotundament.

3er.- Que qualsevol mesura selectiva, donada l’actual desigualtat existent als estudis primaris i secundaris de qualitat clarament inferior per als fills dels treballadors, serà absolutament injusta.

4rt.- Que donada la manca de planificació de molts anys de desgovern que encara continua, per al curs 79-80 a algunes facultats (sobre tot a Medecina), serà peremptori aplicar mesures destinades a controlar el nombre d’estudiants que es matriculin. Entenem que tota altra solució seria demagògica i, per altra banda, inaplicable. Tanmateix emmarquem que aquesta mesura hauria de tenir un caire provisional i que hauria d’haver-hi un compromís per part del Ministerio de Educación y Ciencia d’ampliar la dotació de places per a aquestes facultats per als propers cursos.

Per tot això ens manifestem en contra del document Siguán i reiterem que sols un procés d’àmplia informació i discussió podrà garantir una presa de posició democràtica i que garanteixi a tothom el dret inalienable a l’accés a l’ensenyament superior.

(veure octaveta original aquí sota)

Octaveta “Sobre el document Siguán”