Error judicial

Error judicial
El Periódico (29/11/97)

Josep Maria Sala va ingressar ahir a la presó i els seus amics tenim el deure moral d’explicar el perquè. Sala és innocent i ha estat condemnat víctima d’un error judicial.

Per condemnar-lo se li atribueix la pertinença a una associació il·lícita i l’emissió d’una factura falsa per part d’una empresa en què no tenia responsabilitats de gestió. Una associació és il·lícita quan es forma amb l’objectiu de cometre delictes. Si no és delicte el finançament irregular d’un partit, i si només es poden atribuir responsabilitats per la comissió d’un delicte econòmic electoral a l’administrador de la campanya, com es justifica l’aplicació d’aquest tipus delictiu al cas Filesa ?

Sala ha ingressat a la presó perquè tres magistrats del Tribunal Suprem han comès un error. A la sentència s’afirma:

“Són concloents les declaracions del testimoni principal, com són concloents els diferents documents acreditatius de la importància que en el desenvolupament de les societats tenien els acusats, aspecte personal realment no desmentit per aquests”. I és cert que es condemna Sala d’acord amb la declaració del senyor Van Schowen, que diu que no el va conèixer, que no li constava cap mena de participació de Sala en la gestió de Time Export, i d’acord amb la firma d’una acta del 30 de setembre de 1987 que ell no va firmar, corresponent a una reunió a la qual no va assistir, com va declarar el secretari de la junta d’accionistes de Time Export.

Com que Sala era senador, el seu cas només es va poder veure davant el Tribunal Suprem i avui no pot recórrer la sentència davant cap altre tribunal de justícia, només pot recórrer en empara davant el Tribunal Constitucional, cosa que ja ha fet.

I els qui l’han condemnat ni tan sols han volgut esperar que el Tribunal Constitucional pugui admetre a tràmit el recurs d’empara i pugui suspendre l’execució de la sentència.

No li pot estranyar a ningú que Sala no demani l’indult. Només vol justícia.

Miquel Iceta. Diputat del PSC per Barcelona