33 recomanacions de cara a un debat de televisió

33 recomanacions de cara a un debat de Televisió
(3 de novembre de 2003)

1. La TV és imatge, per tant cal tenir present que sovint es valora més la forma (to, actitud general i gestualitat), per sobre del contingut.

2. Conèixer bé el format del debat (temari, durada, ordre d’intervencions, estructura de blocs, si hi haurà o no introducció i/o declaració final, paper i personalitat del moderador, com s’asseuran els participants, si hi haurà taula o taules auxiliars i com seran,..)

3. Dedicar temps suficient a preparar el debat, tant amb experts amb les matèries concretes com amb experts en comunicació.

4. Cal vestir bé sense estridències ni robes que facin “brillos”.

5. Arribar al debat relaxat i amb molta antel·lació.

6. Saludar tots els membres de l’equip.

7. Deixar-se maquillar, il·luminar, i posar-se el micròfon bé pels professionals del mitjà.

8. Cal seure dret una mica inclinat cap al davant (mai “desmenjat”).

9. No moure massa les mans.

10. No obsessionar-se amb mirar a càmara, d’això se’n cuiden els professionals del mitjà.

11. Relaxar-se i respirar bé.

12. El debat és amb altres candidats, però és un instrument per arribar a l’audiència. L’esforç de convèncer es dirigeix als telespectadors.

13. Sols la propia convicció transmet convenciment.

14. Cal tenir molt clars els missatges a transmetre.

15. Repetir els missatges centrals tants cops com es pugui. Mai no es
repeteix prou (no hi ha cap telespectador que segueixi amb la màxima
atenció tot el debat).

16. Tenir assajades les intervencions inicial i final (si n’hi han).

17. Consultar i prendre notes, en paper de tamany quartilla.

18. Portar materials gràfics que puguin mostrar-se a càmara o documents que donin credibilitat a les afirmacions que es vulguin fer.

19. Deixar que t’acabin de preguntar abans de respondre; no interrompre ningú.

20. Cal ser el màxim de breu i el màxim de precís.

21. Utilitzar exemples concrets i referències personals.

22. No utilitzar tecnicismes, explicar el què i el com.

23. Relacionar qualsevol proposta amb el benefici concret que en treuran els ciutadans.

24. És millor parlar dels ciutadans en concret que del país en abstracte.

25. Evitar desqualificar els altres.

26. No deixar que t’interrompin.

27. No intentar monopolitzar el temps.

28. Demostrar que saps escoltar.

29. Utilitzar preguntes retòriques per respondre-les amb contundència.

30. Somriure.

31. Saber jugar amb l’humor i la ironia.

32. No donar una imatge crispada.

33. Fer exposicions didàctiques, però sense aire de suficiència.