Remodelació del Consell Executiu

Intervenció Miquel Iceta. Ple del Parlament de Catalunya
(25/02/04)

Avui s’ha produït un interessant debat al Parlament sobre la recent remodelació del Consell Executiu de la Generalitat i el moment polític actual. Aquí segueix la meva intervenció.

Sr. President, senyores i senyors Diputats.

El debat d’avui va més enllà d’una simple qüestió de canvis en la composició del Govern. Aquest era el plantejament que va portar el grup de CiU a demanar un debat específic, que tots els grups vàrem acordar celebrar amb aquest format. L’absència forçosa del Molt Honorable President de la Generalitat no li ha de restar ni importància ni rigor. Almenys així ho desitja el nostre grup.

Agraïm, doncs, Sr. Conseller, la seva compareixença en tal que portaveu del Govern.

Agraïm al Govern i al seu President la rapidesa, la serenitat i la fermesa amb la que han resolt la necessitat de remodelar la composició del Consell Executiu, assegurant l’estabilitat del govern, la seva coherència i la seva operativitat. Amb independència de les pressions de tota mena, i molt potents, que s’han rebut.

Calia tancar els interrogants o interpretacions interessades que plantejava el fet que no s’hagués procedit a nomenar Conseller en cap amb posterioritat a la renúncia al seu càrrec per part del Sr. Carod Rovira.

S’han aconseguit també resoldre millor l’encaix entre la Conselleria en cap i el Departament de Presidència.

També vull manifestar, en nom del grup Socialistes-Ciutadans pel canvi, la nostra confiança en el nou Conseller en cap i la nova Consellera d’Ensenyament.

Però aquest debat no va sols d’això. Perquè la remodelació del govern s’ha descabdellat en un context polític determinat.

Es tracta també de parlar sobre el comunicat de la banda terrorista ETA i el debat polític produït amb posterioritat.

El Molt Honorable President de la Generalitat va encertar plenament en la seva reacció. En primer lloc, manifestant el nostre rebuig, la nostra indignació, la nostra repugnància davant el plantejament de la banda terrorista. Un plantejament que sols busca l’enfrontament entre els pobles d’Espanya. I no ho aconseguiran. Vull cridar, com ho feia el President Companys, Visca Espanya! L’Espanya plural, integradora, dialogant, respectuosa de la diferència dels pobles que la integren.

En segon lloc, el Molt Honorable President de la Generalitat va cridar la ciutadania a manifestar públicament el seu rebuig al plantejament d’ETA, com tindrem ocasió de demostrar-ho demà al vespre a la Plaça de Sant Jaume.

I, en tercer lloc, el Molt Honorable President de la Generalitat exigia la unitat dels demòcrates front el terrorisme.

Aquesta i no altra havia de ser la resposta de les institucions catalanes.

Però, per part d’alguns, s’ha volgut utilitzar el comunicat d’ETA contra el govern de Catalunya, en funció de l’error personal comès pel Sr. Carod Rovira. Un error, per cert, del que ha assumit plenament les corresponents responsabilitats polítiques després d’explicar-se davant de la Cambra.

Com deia, s’ha volgut utilitzar el comunicat d’ETA contra el govern de Catalunya per part d’alguns. Uns perquè volien acabar amb aquest govern, com ho han volgut des del primer dia. I altres perquè volien entrar en el govern que critiquen encara que fos per una porta falsa.

Però vull centrar-me en el ferotge atac del Partit Popular. Un atac que no posa en perill l’estabilitat del govern de Catalunya, afortunadament.

La utilització d’un comunicat d’ETA per dividir els demòcrates és inacceptable, com ho és l’enorme grau de crispació que alguns volen introduir en la política.

Em refereixo als que llencen monedes d’euro als periodistes que fan preguntes incòmodes.

Em refereixo als que tracten d’insultar el President de la Generalitat, dient que consumeix molts hectòlitres de vi al dia.

Em refereixo als que afirmen que hi ha un Govern a Catalunya que pacta amb terroristes.

Em refereixo als que afirmen que representants de partits d’aquesta Cambra són assassins.

Volem agrair al Sr. Piqué els seus esforços personals per atemperar els dirigents del seu partit. I aprofito per agrair-li, de forma preventiva, el que estic convençut que serà la seva intervenció, dura, manifestant una discrepància profunda, però estic segur que vostè no li dirà borratxo a ningú, ni acusarà a membres d’aquesta Cambra de ser uns assassins.

Però, Sr. Piqué, no s’enganyi. Al menys nosaltres no ens enganyem: l’actitud reaccionària i autoritària del PP d’avui sols s’acabarà amb una derrota electoral el proper 14 de març.

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.