Intervenció en el CEDESC

Intervenció de Miquel Iceta davant CEDESC
Castelldefels (10/07/04)

Ahir dissabte al vespre vaig participar a Castelldefels en el sopar de fi de curs del Centre d’Estudis i Debats de l’Esquerra Socialista de Catalunya (CEDESC), impulsat pel company Antonio Ruiz. Els vaig agrair el seu gust pel debat i la seva constant defensa de la vigència del socialisme. Tot seguit trobareu l’esquema de la meva intervenció apuntant els eixos del necessari debat ideològic del socialisme democràtic. Vaig estructurar les meves paraules al votant de 5 dèficits, aprofitant les reflexions que ens ha fet arribar Vicenç Navarro.

1.- Dèficit Social

– Cal augmentar la despesa social del sector social (reduint el dèficit amb respecte a la mitjana europea –la dels 15, és clar-.
– Cal universalitzar els drets socials.
– Cal impulsar els serveis d’ajut a les famílies.
– Cal un major autogovern per desenvolupar els eixos abans esmentats.
– Cal incrementar les competències dels Ajuntaments per permetre que siguin la punta de llança d’aquest sector.
– Cal forjar una aliança per al política social, formada per partits, sindicats, associacions i think-tanks.

2.- Dèficit democràtic

– Cal corregir el desconeixement de la història i la desmemòria de la transició.
– Cal esforçar-se en reequilibrar l’absoluta preeminença dels plantejaments neoliberals en es mitjans de comunicació.
– Cal incrementar els mecanismes de participació ciutadana.
– Cal fomentar la presència política, mediàtica i cultural dels moviments socials.
– Cal reformar la llei electoral, per assegurar la proporcionalitat i l’igual valor de tots els vots.

3.- Dèficit nacional

– Cal incrementar la integració de tots els ciutadans en el projecte de país a partir d’un patriotisme dels drets.
– Cal incrementar el compromís cívic de la gent.
– Cal incrementar l’autogovern.
– Cal assolir un nou sistema de finançament autonòmic.
– Necessitem un Senat federal com el Bundesrat alemany.
– Cal que les Comunitats Autònomes participin en el procés de decisió europeu.

4.- Dèficit ambiental

– És imprescindible garantir que la sostenibilitat és un criteri fonamental per orientar les polítiques públiques.
– Cal incorporar el principi de responsabilitat en les decisions polítiques, tècniques i científiques, tenint sempre present les conseqüències d’aquestes decisions sobre les generacions futures.
– Cal incorporar el dret al paisatge i la qualitat ambiental.

5.- Dèficit ideològic

– Cal recuperar el gust pel debat polític i ideològic.
– Cal basar el nostre projecte i discurs polític en els valors que els donen sentit (llibertat, igualtat, justícia i solidaritat).
– Cal millorar els mecanismes d’informació i formació de militants, responsables i activistes socials.
– Cal evitar que els debats “identitaris” obscureixin les prioritats i els conflictes socials.
– Cal incrementar la nostra atenció sobre el debat europeu i internacional i les alternatives a la globalització neoliberal.