Entrevista en el diario Regió 7

Entrevista a Miquel Iceta
Regió 7 (04/03/07)

Jaume Ribó

«No ens podem instal·lar en el pessimisme i el lament»

Miquel Iceta, que divendres va assistir a l’estrena del nou local del PSC a Berga, demana temps perquè el Govern pugui resoldre els problemes del tren i desplegar l’Estatut, però critica aquells que dibuixen escenaris catastrofistes.

–Quan es resoldrà el desgavell de les línies de Rodalies?
–Els experts han dit que en un termini de dos mesos. Aquí s’ha produït la confluència de factors diversos. Hi han hagut uns anys de nul·la inversió i un manteniment molt deficient, i la incidència de les obres de l’AVE, algunes de les quals són inevitables. En aquests moments hi ha un compromís inversor molt potent del govern d’Espanya, però això no serà d’avui per demà.

–Però de compromisos d’inversió ja n’hi han hagut anteriorment, i no s’han executat mai.
–El Govern de Catalunya hi estarà molt al darrere. I a més, tenint en compte que volem assolir el traspàs de Rodalies, i ens interessa que es produeixi en les millors condicions possibles. Crec que, amb tota seguretat, el tindrem abans que s’acabi la legislatura.

– L’aeroport del Prat tindrà vols intercontinentals?
–Quan la nova terminal estigui en servei, que serà a final del 2008, hi ha d’haver una adjudicació a les companyies en funció dels compromisos que puguin prendre. El Govern no es vol casar amb ningú, però lògicament, està molt interessat que les companyies ens garanteixin que el nostre aeroport no serà només un complement del de Madrid, sinó un aeroport internacional i un ‘hub’ de primer nivell.

–Després dels últims esdeveniments judicials, quin és el pitjor escenari que ens podem trobar en el desplegament de l’Estatut i què pensa fer el govern?
–El pitjor escenari seria que ens instal·léssim en el pessimisme i no féssim el que hem de fer. Som davant d’una sentència que pot tardar anys, i mentrestant hem de desplegar l’Estatut amb tota fermesa. És una llei vigent, i com a tal, no només el Govern de Catalunya sinó també el d’Espanya tenen l’obligació d’aplicar-lo i fer-lo respectar, i això és el que farem. Creiem que és un error situar-se en el pitjor dels escenaris abans que s’hagi produït i, en comptes de donar una resposta positiva al que la gent espera, quedar-nos instal·lats en la queixa i el lament.

–Hi haurà resposta a les peticions de millora de les carreteres i el tren del Bages?
– Per arribar fins a Berga es troben bastants obres, la qual cosa vol dir que estem en un procés de millora de les comunicacions viàries i ferroviàries. Aquest govern té aprovat un pla d’infraestructures, que també implicarà el desdoblament de l’Eix Transversal i una millora en general de la xarxa. Crec que no estem en una mala situació, perquè a més, l’Estatut ens proporciona un compromís d’inversió molt potent per part de l’Estat.

–El PSC tindrà candidatures més fortes a la Catalunya Central?
–Tindrem més candidatures que mai, estarem a la ratlla de les 700 a tot Catalunya, i ens quedarà només un 2% de la població sense candidatura socialista. Aquest creixement s’està produint, precisament, en llocs com les comarques d’aquí, Lleida i Girona, en alguns casos amb relleus notables i un rejoveniment notable de les candidatures.

–Quin paper ha de tenir Jordi Valls dins del PSC?
–És una persona que ha tingut una magnífica experiència al capdavant de l’Ajuntament, com a conseller, i ara com a gestor del port, d’un dels elements més importants de prosperitat econòmica. No l’hem perdut, l’hem guanyat per una altra cosa, i sempre el tindrem. Per tant, és un patrimoni no immobilitzat, sinó un patrimoni actiu i vigent.

–És veritat, que som en l’etapa postnacional?
–Això és una rucada. Catalunya és una nació que encara no ha desplegat amb plenitud el seu autogovern. Hem de recordar a aquells que tenen tantes presses que l’Estatut del 79, ells no el van acabar de desplegar en 23 anys. El Govern que presideix Montilla encara no té cent dies, i sembla que alguns li volen exigir que hagi fet coses que no es van fer en vint anys.