La Catalunya que sap on va

La Catalunya que sap on va
AVUI, 13 de juliol del 2008

Avui el PSC és el millor exponent de la Catalunya que sap on va, vol expressar-la plenament i vol fer-ho cada dia amb més potència i amb més eficàcia. Una Catalunya conscient dels seus reptes i possibilitats, disposada a desenvolupar amb fermesa les potencialitats del nou Estatut, compromesa en la transformació federal d’Espanya, decidida a superar la crisi econòmica i a construir una societat de més oportunitats i més ben repartides, una societat basada en els valors de llibertat, igualtat, justícia i solidaritat.

L’11è congrés del PSC ha de reafirmar els trets bàsics del nostre projecte. Un projecte socialista, perquè no ens resignem a una societat basada en l’egoisme i que tingui com a única mesura el benefici individual. Hem de dir alt i fort que no ens volem sotmetre a una societat regida per criteris de mercat i que la immensa força del capitalisme ha de ser compensada per regles que garanteixin la llibertat real, la preservació dels interessos col·lectius, la prevalença de la justícia i la solidaritat, l’esforç permanent per eradicar la fam, la pobresa, l’exclusió social i la guerra, per reduir les desigualtats socials i els desequilibris territorials, per assegurar el progrés econòmic, la sostenibilitat i el respecte a la democràcia i els drets humans arreu. Un projecte catalanista, perquè vol afermar l’autogovern de Catalunya per construir una societat d’oportunitats, inclusiva, amb igualtat de drets i deures, capaç d’unir en un mateix projecte persones de procedència diversa, afirmant la nostra realitat nacional, cultural i lingüística que, plural com és, ratifica el seu compromís quotidià amb la llengua catalana. Un projecte federalista, perquè vol promoure la unitat entre els pobles d’Espanya a partir del respecte a la realitat plurinacional, pluricultural i plurilingüística de l’Estat. Un projecte europeista perquè persegueix la construcció d’una Europa federal, que impulsi un model social d’oportunitats i cohesió, que sigui factor de pau al món i disposada a impulsar els mecanismes adequats de govern i regulació mundials capaços de limitar els estralls del capitalisme globalitzat. Un projecte municipalista, democràtic i de proximitat, que promou l’apoderament dels individus i comunitats i l’aplicació del principi de subsidiarietat en favor d’uns poders locals forts i eficaços en la defensa del progrés, la qualitat de vida i els interessos de les seves poblacions.

El progrés de Catalunya i la justícia social són les nostres fites. Volem assegurar el progrés econòmic, que tothom se’n beneficiï i que sigui sostenible. Per fer-ho volem donar resposta als que considerem els deu reptes fonamentals de la nostra societat: assegurar que tenim un sistema educatiu públic de qualitat; governar el fenomen de la immigració; promoure l’adequada dotació d’infraestructures; impulsar una política decidida en favor de la recerca, el desenvolupament i la innovació; millorar el sistema públic de salut; assegurar la provisió de serveis socials i d’atenció a les persones dependents; impulsar una política energètica sostenible i capaç de suportar la nostra demanda de creixement; garantir el subministrament d’aigua i l’adequada gestió dels residus; proveir les necessitats d’habitatge a preus assequibles; i atendre els problemes del canvi climàtic i les necessitats de desenvolupament rural. Aquests són els debats que interessen al PSC, a Catalunya.