Defensa de l’Estatut, consultes populars i independència

Defensa de l’Estatut, consultes populars i independència
Febrer 2010*

El projecte nacional del PSC pretén desenvolupar plenament l’Estatut que els catalans i les catalanes van votar majoritàriament l’any 2006 i impulsar l’evolució federal d’Espanya i el ple reconeixement del seu caràcter plurinacional, pluricultural i plurilingüístic.

Alguns dels que diuen que el PSC no té un projecte clar potser és que pensen que no és possible tenir un projecte catalanista clar que no parteixi d’una suposadament inevitable contradicció entre Catalunya i Espanya. Són gent que pensa que per afirmar Catalunya cal necessàriament negar Espanya, que per defensar el català cal arraconar el castellà, i que en el fons Catalunya sols serà lliure, rica i plena quan trenqui el seu vincle amb la resta dels pobles d’Espanya. No dic que no siguin plantejaments legítims, però no són els nostres. Crec que, a  més, no són compartits per la majoria dels catalans.

El nostre projecte s’adreça a la majoria que no es resigna a que els diferents graus d’identificació nacional impliquin una divisió interna ni un enfrontament amb Espanya, als que pensen que en un Estat hi poden conviure diverses nacions, diverses llengües, diverses cultures, als que creuen que les societats són plurals i que la recerca compulsiva d’homogeneïtats nacionals i falses unanimitats és un camí segur al desastre, als convençuts que als problemes complexes els corresponen solucions complexes, aquells que es malfien de les receptes simplistes o màgiques, o de les grans paraules que no se sap què signifiquen.

El nostre és un projecte realista i ambiciós. Un projecte que uneix, que vol evitar divisions i també enfrontaments estèrils. Un projecte pensat per sumar, per construir, per unir. Un projecte que parteix de la transversalitat del catalanisme i que vol mantenir l’acreditada capacitat del catalanisme de “fabricar catalanistes”, és a dir, d’adreçar-se i seduir a persones no nascudes aquí i garantir que som i serem un sol poble, dimensió aquesta crucial si volem garantir la nostra pervivència com a nació. Per a nosaltres no es tracta de radicalitzar els nacionalistes per convertir-los en independentistes, sinó de garantir que el catalanisme sigui el punt de trobada de la immensa majoria dels catalans.

És des d’aquest punt de vista que analitzem les consultes informals organitzades per sectors independentistes amb el recolzament de les opcions polítiques independentistes i sobiranistes. Es tracta de consultes sobre la independència de Catalunya, organitzades per independentistes i que estan mobilitzant ciutadans i ciutadanes que volen la independència. El grau de participació i els propis resultats de les consultes realitzades fins ara així ho demostra.

El PSC, com no pot ser d’una altra manera, respecta aquestes consultes celebrades així com els ciutadans i ciutadanes que decideixen prendre-hi part. No les incentivem, no hi participem però respectem el dret dels organitzadors i dels que hi prenen part a impulsar aquesta forma de democràcia participativa.

Els resultats de les consultes no han de ser objecte d’apropiació partidista, no poden ser extrapolats al conjunt de Catalunya, ni substitueixen la voluntat democràtica dels catalans expressada en les eleccions i en el referèndum estatutari, exercint el seu dret a decidir.

Tres anys de vigència de l’Estatut han servit per demostrar la falsedat de totes les acusacions que feia el PP contra la nostra llei institucional bàsica i han servit també per obtenir importants transferències (inspecció de treball, expedició dels primers permisos de treball per als treballadors estrangers, gestió del servei de rodalia) i per acordar un nou sistema de finançament que, per primera vegada a la història, situa Catalunya per sobre de la mitjana de les Comunitats Autònomes espanyoles en termes de recursos per càpita, com correspon a una Comunitat que aporta una gran quantitat de recursos al conjunt del sistema.

Certament, el fet que portem tres anys esperant la Sentència del Tribunal Constitucional i les sovintejades declaracions i filtracions que mostren una greu manca de respecte envers la voluntat democràtica dels catalans que el van votar, han promogut un ambient polític que alguns aprofiten per certificar de forma abusiva, prematura i intencionada la mort de la via estatutària.

Des de posicions catalanistes hi ha qui pensa que una gran majoria somia en separar-se d’Espanya quan hi hagi l’oportunitat de fer-ho. I no és així. De vegades la radicalització no és només una “falsa drecera” sinó que lluny de fer-nos forts, ens divideix, ens afebleix i enforteix les posicions més refractàries als avenços reals que es poden aconseguir.

Per això ens refermem en el que hem dit sempre, res no ens ha de distreure de l’objectiu de defensar allò que els catalans van decidir, de defensar l’Estatut d’Autonomia, la seva plena constitucionalitat, i el seu desenvolupament més ambiciós, liderats pel president de la Generalitat. Nosaltres no volem fugir d’estudi.

*Article escrit a petició del PSC de Teià i per a ser publicat en la revista d’aquesta agrupació socialista