I ara què?

¿I ARA QUÈ?
EL PAÍS, 23.09.14

Divendres passat, el Parlament de Catalunya va aprovar la llei de consultes populars no referendàries amb l’ampli suport de CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA i la CUP. Els socialistes catalans hem votat la llei perquè creiem que cal revitalitzar la democràcia obrint espais de deliberació ciutadana. És la mateixa voluntat, per exemple, que guia l’avantprojecte de llei andalusa de participació ciutadana, que en l’article 23 diu el següent: “Conforme al que disposa l’article 78 de l’Estatut d’Autonomia d’Andalusia, les Administracions Públiques andaluses podran convocar i realitzar, en l’àmbit de les seves competències i en els termes que es regulin reglamentàriament, processos de participació ciutadana mitjançant qualsevol instrument de consulta popular quan considerin oportú conèixer l’opinió de la ciutadania sobre determinats assumptes o polítiques públiques, ja sigui per valorar-ne els efectes reals o per adoptar les decisions corresponents ”.

Malauradament, el president Mas, obligat per l’acord al qual va arribar amb ERC, ICV-EUiA i la CUP, pretén utilitzar la llei catalana de consultes populars no referendàries per convocar una consulta formulant una pregunta pròpia d’un referèndum. Arribat aquest moment, és obvi que el Govern d’Espanya, en ús de les seves atribucions, demanarà al Tribunal Constitucional la immediata suspensió del decret de convocatòria de la consulta i segurament també de la llei en què s’empara. Enric Fossas va escriure divendres a EL PAÍS un article absolutament esclaridor sobre aquesta qüestió.

En aquest supòsit, des del meu punt de vista, el que caldrà fer és deixar en suspens els preparatius d’aquesta consulta i esperar la decisió definitiva de l’Alt tribunal, que donarà o traurà raons als uns i els altres. Només llavors podrem ajustar a la seva resolució les decisions que s’han pres aquests dies. No m’imagino que un responsable polític, sobretot si exerceix responsabilitats de govern, pugui arribar a pensar en una altra línia de conducta.

És obvi que ni la suspensió de la consulta ni l’eventual anul·lació definitiva de la convocatòria i la llei en què se sustenta resolen el problema de fons, que no és sinó la necessitat de canalitzar políticament i democràticament el profund malestar d’importants sectors de la societat catalana sobre l’actual relació de Catalunya amb la resta d’Espanya. Només cal veure el seguiment de les mobilitzacions amb motiu de la Diada Nacional en els últims anys i els resultats electorals recents per calibrar l’abast d’aquest malestar.

És evident que així no podem seguir; i també ho és, segons el meu parer, que no hi haurà solució estable al problema de fons que no passi per donar la paraula a la ciutadania. Les raons del malestar són profundes i tenen a veure amb una severa crisi de sistema que requereix una revolució democràtica a tot Espanya. Però si ens cenyim estrictament a les relacions entre Catalunya i la resta d’Espanya, el malestar actual és a causa de la sentència del Tribunal Constitucional que va alterar l’Estatut de Catalunya que, després d’haver estat aprovat per majoria absoluta per les Corts Generals, va ser sotmès a referèndum dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Resulta imprescindible superar aquesta anomalia democràtica a través d’un nou pacte polític que, al seu torn, haurà de ser sotmès a referèndum de la ciutadania.

La solució al problema de fons només pot venir a través de la via del diàleg, la negociació i el pacte. Un diàleg que han de protagonitzar els presidents Mas i Rajoy. Un diàleg al qual els socialistes els emplacem i al qual estem disposats a aportar les nostres propostes. El president Rajoy no ha d’oblidar que han estat polítiques i actuacions del seu partit les que més han contribuït a l’actual malestar català (recorda el PP la seva croada contra el nou Estatut?) i no ha d’abdicar de la seva responsabilitat com a president del Govern d’Espanya, que no s’esgota a complir i exigir el compliment de la llei, sinó que ha de procurar la solució d’un problema tan delicat com el que ens ocupa.

Per la seva banda, el president Mas ha de rectificar una estratègia basada en decisions unilaterals que no porten enlloc. Confio que el període que s’obrirà després de la més que previsible suspensió cautelar de la consulta per part del Tribunal Constitucional pugui servir perquè els Governs dialoguin. Per això exigeixo als presidents Rajoy i Mas el diàleg, que no s’atrinxerin en les seves raons, que no busquin excuses en els errors de l’altra part, que abandonin càlculs partidistes i electorals, que no esperin fins que s’arribi a un punt sense retorn, que ens evitin un enfrontament sense sentit que perjudicaria tothom.

Per la nostra banda, els socialistes catalans insistim en la necessitat d’una reforma constitucional federal que haurà de ser sotmesa a referèndum. Una reforma que prevegi, almenys, les qüestions següents:

1. La definició d’Espanya com a Estat federal.

2. El reconeixement que Espanya és una nació que integra nacions, nacionalitats i regions.

3. La definició precisa de les competències de l’Estat i de les pautes sobre el seu exercici i l’atribució de totes les altres competències a les autonomies.

4. El reconeixement d’una asimetria competencial que tingui en compte els fets diferencials i els drets històrics ja reconeguts per la Constitució i els Estatuts vigents.

5. La consideració dels temes lingüístics, educatius i culturals com a competència estricta de les comunitats amb llengua pròpia.

6. La constitucionalització dels principis de solidaritat i ordinalitat que han d’informar el finançament de les autonomies.

7. La descentralització efectiva del poder judicial.

8. La transformació de l’actual Senat en un Consell Federal integrat pels Governs autònoms.

Hi ha qui pensa que una reforma d’aquesta magnitud és impossible i que potser resulta més senzill buscar un encaix singular de Catalunya introduint en la nostra Constitució una disposició addicional específica. Estem disposats a parlar-ne. Però no estem disposats a quedar-nos amb els braços plegats mentre s’arruïna el millor període de la nostra història en comú.

L’experiència recent del referèndum escocès proporciona bones pistes per resoldre el problema: un mecanisme democràtic de consulta o ratificació a les urnes; una oferta ambiciosa de pacte inspirada en les tècniques federals; un desplegament de reconeixement i afecte adaptat al caràcter plurinacional, pluricultural i plurilingüe d’Espanya; i, per començar, una disposició proactiva i intel·ligent al diàleg i la negociació necessaris.

Anuncis

Federalisme necessari

Federalismo necesario

EL PAÍS, 1.08.14

El 6 de diciembre de 2004, para conmemorar el 26º aniversario de la Constitución española, publiqué en las páginas de este diario un artículo titulado ¿Es el federalismo cosa de ingenuos? Resulta muy ilustrativo releerlo hoy, teniendo en cuenta que dos años después se aprobaba el nuevo Estatuto de Autonomía; que seis años después, el Tribunal Constitucional aprobaba la sentencia que iba a alterar el Estatuto ya refrendado por los catalanes; y que 10 años después, muchos catalanes cuestionan radicalmente el actual marco de relaciones entre Cataluña y el resto de España. La tesis de fondo del artículo sigue vigente.

Cito literalmente: “¿Por qué el federalismo incomoda tanto a los nacionalistas catalanes como a los nacionalistas españoles? ¿Por qué unos nos ven como traidores y otros como botiflers? Parece evidente que nuestra traición consiste en estar convencidos de que ni Cataluña ni España son identidades nacionales homogéneas, y de que dos o más naciones pueden convivir fraternalmente en un mismo Estado. Para un nacionalista, a una nación corresponde un Estado y a un Estado corresponde una sola nación, y toda nación debe procurar obsesivamente su homogeneidad interna. Solo hay que ver cómo fruncen el ceño unos y otros cuando escuchan que España es una nación de naciones. O que Cataluña es una nación que comparte Estado con otras naciones y comunidades autónomas”.

Soy consciente de que el concepto nación de naciones es cuestionado por muchos tanto en Cataluña como en el resto de España. Vale la pena recordar que tampoco fue precisamente pacífica la incorporación del término nacionalidades a la Constitución de 1978. Por ello quiero recuperar dos citas de autoridad del socialista leonés Anselmo Carretero, citado siempre por Pasqual Maragall como inexcusable referencia federalista. Decía Carretero: “El concepto de nación de naciones no es un dislate como suelen creer la mayoría de los juristas. Lo realmente insensato es empeñarse en imponer a los pueblos de España una estructura constitucional contraria a su propia naturaleza”. A él también corresponde la frase: “Si España es una nación de naciones, la estructura del Estado a ella adecuado es naturalmente la federal, que permita y garantice el desarrollo de cada uno de sus pueblos dentro del conjunto, y el fortalecimiento de este con el de sus diversas partes”.

De mi artículo de 2004 recupero de forma literal otros dos párrafos: “Federalismo viene de pacto. Y es precisamente ese concepto de pacto el que incomoda a los nacionalistas. ¿Se pueden pactar temas tan sensibles como el de las banderas, los himnos, los símbolos, las lenguas o las selecciones deportivas? Nosotros estamos convencidos de que sí. Los nacionalistas no solo están convencidos de lo contrario, sino que se alimentan del conflicto y consideran traidores a quienes están dispuestos a explorar el difícil camino del acuerdo. Olvidando que, por difícil que sea el camino del acuerdo, la vía del conflicto solo conduce al desastre”.

“El federalismo es unión y libertad, una filosofía política de fraternidad que se propone evitar el enfrentamiento entre sentimientos nacionales de distinto signo, la estéril discusión sobre soberanías originarias y una confrontación identitaria excluyente, para poder alcanzar un acuerdo político-institucional que haga posible el respeto y la lealtad recíprocas. El federalismo es una guía de soluciones prácticas a los problemas planteados por estructuras políticas complejas, especialmente las integradas por diversas realidades nacionales, y un conjunto de mecanismos para poner en práctica el principio de subsidiariedad”.

Diez años después sigo defendiendo una solución de tipo federal por cuatro razones: 1. Por coherencia con los valores de libertad, igualdad, fraternidad y solidaridad. 2. Porque se ajusta bien al mundo de interdependencias crecientes y soberanías compartidas en el que vivimos. 3. Porque evita el choque de identidades y la fractura de la sociedad en función de los diversos sentimientos de autoidentificación nacional de las personas. 4. Porque se basa en el diálogo, la negociación y el pacto.

Los socialistas catalanes hemos formulado una propuesta de reforma constitucional federal que puede resumirse de forma casi telegráfica en ocho puntos:

1. La definición de España como Estado federal. 2. El reconocimiento de que España es una nación que integra naciones, nacionalidades y regiones. 3. La definición precisa de las competencias del Estado y de las pautas sobre su ejercicio y la atribución de todas las demás competencias a las autonomías. 4. El reconocimiento de una asimetría competencial que atienda a los hechos diferenciales y los derechos históricos ya reconocidos por la Constitución y los Estatutos vigentes. 5. La consideración de los temas lingüísticos y culturales como competencia estricta de las comunidades con lengua propia. 6. La constitucionalización de los principios de solidaridad y ordinalidad que han de informar la financiación de las autonomías. 7. La descentralización efectiva del Poder Judicial. 8. La transformación del actual Senado en un Consejo Federal integrado por los Gobiernos autónomos.

A partir de nuestra propuesta y de otras muchas aportaciones, entre las que cabe destacar de forma especial el documento Por una reforma federal del Estado autonómico, impulsado desde la Fundación Alfonso Perales, los socialistas de toda España hemos alcanzado un gran acuerdo en Granada plasmado en el documento Hacia una estructura federal del Estado. (Estos y otros muchos documentos se pueden encontrar en mi web http://www.reformafederal.info/).

Se trata de una propuesta abierta al debate, que deberemos contrastar con el resto de fuerzas políticas. No pretendemos imponer nada a nadie, pero no queremos soslayar un grave problema político, probablemente el mayor al que se haya enfrentado la democracia española.

Nadie puede negar el significativo malestar causado en Cataluña por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, la percepción de maltrato económico y fiscal, la erosión del autogobierno y sus competencias, la ausencia de mecanismos de participación en la formación de la voluntad estatal como un Senado federal, y el insuficiente reconocimiento de la realidad plurinacional, pluricultural y plurilingüe de España. Insisto, 10 años después, en la necesidad de un gran pacto que aborde estos problemas; un pacto que, lógicamente, deberá someterse al referéndum de la ciudadanía. Solo así podremos superar un grave desencuentro en el que todos tenemos mucho que perder y nada que ganar.

Seny federal o xoc de trens

En el marc del dossier “La solución federal“, El País en la seva edició valenciana em publica l’article “Sensatez federal o choque de trenes” que trobareu traduït a continuació.

SENY FEDERAL O XOC DE TRENS
EL PAÍS, COMUNITAT VALENCIANA, DOSSIER “LA SOLUCIÓN FEDERAL”, 9.10.12

La legislatura del Parlament de Catalunya ha acabat dos anys abans del previst amb la votació àmpliament majoritària (84 vots sobre 135) de la resolució: “El Parlament constata la necessitat que el poble de Catalunya pugui determinar lliure i democràticament el seu futur col·lectiu, i insta el Govern a fer una consulta prioritàriament durant la propera legislatura”. Poc abans es va produir la negativa del president Mariano Rajoy de ni tan sols començar a negociar la proposta de concert econòmic plantejada pel president Mas amb l’aval d’una majoria igualment àmplia del Parlament. Tot això precedit per una massiva manifestació celebrada amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya sota el lema “Catalunya, nou Estat d’Europa”.

Ja fa molt de temps els presidents Maragall i Montilla van alertar, sense obtenir cap resposta, d’una desafecció creixent de Catalunya cap a Espanya, i la Sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut aprovat pel Parlament de Catalunya per més de 2/3 dels seus membres, negociat al Congrés dels Diputats, aprovat per majoria absoluta de les Corts Generals i referendat pels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, va ser rebuda per molts com la confirmació que les ànsies d’autogovern de bona part dels catalans no cabien ja en la Constitució.

A això cal afegir la sensació d’injustícia sobre les inversions públiques de l’Estat a Catalunya, l’acumulació d’incompliments per part dels successius Governs d’Espanya del model de finançament acordat a partir del que disposa el nou Estatut, la manca de sensibilitat sobre la realitat pluricultural i pluringüística d’Espanya, i l’ofensiva recentralitzadora del govern del PP que ha afectat molt recentment aspectes tan sensibles com l’educació.

El nou finançament acordat el 2009, que pretenia aturar el creixent malestar fiscal català, ha estat incapaç de garantir el principi d’ordinalitat, ja que Catalunya segueix perdent posicions en la classificació de les comunitats en funció dels seus respectius ingressos disponibles per càpita una vegada aplicats els mecanismes de solidaritat i anivellament. A més, la percepció d’un exagerat dèficit fiscal s’ha vist agreujada amb motiu de la crisi econòmica.

Tot això configura un escenari en el qual resulta molt fàcil afirmar que “Espanya no ens estima” o que “ni tan sols se’ns respecta com a catalans”. I com en matèria de sentiments tot és molt discutible, només cal dir que per a molts catalans l’Estat espanyol ha deixat de defensar i representar els seus interessos, quan no el consideren com directament hostil.

Així s’explica l’increment del nombre de persones que optaria per la independència i el canvi radical de perspectiva política del nacionalisme conservador governant que, fins fa ben poc, no qüestionava el marc estatal espanyol, i ara abraça sense reserves el dret d’autodeterminació i la construcció d’un “Estat propi”.

Personalment estic convençut que la independència no és la solució, però també que així no podem seguir i que només una proposta federal ambiciosa i assenyada, coherent amb el marc de sobiranies compartides de la Unió Europea i les interdependències creixents de l’economia global, pot evitar el xoc de trens.

Crec que Espanya ha d’esdevenir un Estat federal que reconegui la seva realitat plural i diversa, a través d’una reforma de la Constitució acordada amb generositat, intel·ligència i valentia, per aconseguir que Catalunya se senti còmoda en ell, tan còmoda com l’Estat Lliure de Baviera es troba a la República Federal Alemanya, combinant tècniques federals que s’ajustin a l’asimetria ja present a l’Estat de les Autonomies, amb tècniques bilaterals que donin solució a problemes concrets.

La reforma constitucional ha d’ampliar l’autogovern de Catalunya, assumir un pacte fiscal com el proposat pel PSC (que no és un concert econòmic) i assegurar el respecte a la realitat plurinacional, pluricultural i plurilingüística de l’Estat, rebutjant de ple propostes unilaterals que vulnerin la legalitat, però combatent també tot immobilisme que només condueix a la ruptura. Lògicament aquesta reforma haurà de ser finalment ratificada per la ciutadania.

En el marc d’aquesta negociació s’ha de contemplar també la regulació d’un eventual referèndum sobre la independència, avui dia impossible en el marc legal espanyol. En aquest terreny hem d’excloure tant les iniciatives unilaterals com les que senzillament vulnerin la legalitat, però també hem de combatre la negativa a proporcionar una instrument democràtic perquè, en determinats supòsits i condicions, es pugui expressar l’opinió dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya sobre això. El marc de la “Llei de claredat” canadenca pot proporcionar pistes sobre com fer-ho. També així es demostrarà que ara això del federalisme va de debò.

 

Entrevista a El País

“Plantear alternativas al PSC es prematuro”

M. NOGUER / C. BLANCHAR  –  Barcelona

EL PAÍS  –  España – 02-12-2010

Los socialistas catalanes acaban de sufrir una derrota histórica al perder 230.000 votos y nueve escaños en el Parlamento de Cataluña. El siguiente round son las municipales de mayo y en otoño un congreso para relevar a José Montilla y reformar el partido.

Pregunta. ¿Fue erróneo repetir el tripartito como dice el PSOE?

Respuesta. Hicimos una apuesta estratégica por el tripartito hace tiempo. Pactamos con ERC e ICV en el Senado y queríamos gobernar juntos al menos dos mandatos. No fue un error.

P. Ustedes atribuyen parte de su derrota a los recortes de Zapatero. El PSOE, no.

R. Entonces supongo que piensan que los 13 puntos de ventaja que el PP le lleva al PSOE también son culpa de la deriva nacionalista del PSC…

P. Pero hay descontento con las medidas de Zapatero.

R. Nunca hay una única causa en una derrota tan importante. La crisis es la primera causa y tiene efectos diversos: uno de ellos es que el electorado progresista no entiende las medidas de ajuste, aunque estas deben hacerse. La crisis erosiona a todos los gobiernos y promueve giros a la derecha. En Cataluña, el repliegue también da alas a las fuerzas soberanistas, que creen que fuera de España les iría mejor.

P. ¿Enumeraría tres errores del tripartito?

R. El Gobierno catalán no ha sabido explicar lo que ha hecho y es frustrante. Dos, no ha habido un relato común de los tres partidos del Gobierno, típico en las coaliciones. Y tres, a veces el Gobierno no ha sido capaz de asumir responsabilidades inmediatas.

P. ¿Falta, pues, de liderazgo?

R. No. El presidente Montilla sí ha tenido discurso.

P. ¿Cómo ve plantear alternativas al PSC con nuevas alianzas de sectores progresistas como parece que plantea Antoni Castells?

R. No tengo noticia de ningún planteamiento. Sería prematuro. No se puede decir que hay que renovar el PSC y al mismo tiempo embarcarse en aventuras de alianzas o estrategias políticas. Todos los partidos de izquierdas europeos estamos en una profunda reflexión.

P. El consejero Antoni Castells habla de un nuevo proyecto…

R. En Cataluña los ha habido: el tripartito es una alianza de izquierdas y en muchos ayuntamientos así es. Veo difícil que compartan proyecto fuerzas de izquierda que quieren la independencia con otras fuerzas que no.

P. ¿El proyecto del PSC debe ser revisado al margen del PSOE?

R. El PSC debe tener un proyecto autónomo. Lo que define el PSC no es su relación con el PSOE, sino su proyecto para Cataluña. Y dentro de estas propuestas figura que el autogobierno de Cataluña puede y debe enmarcarse en España. Nuestro aliado en España es el PSOE.

P. ¿Zapatero será la próxima víctima de la crisis?

R. No necesariamente. Las generales están lejos y el Gobierno está haciendo lo que debe hacer para afrontar la crisis.

P. Montilla se va.

R. No son solo las personas. Es el discurso, las bases de actuación, todo. Ojalá que el problema del PSC fuera solo de liderazgo. Pocas veces he visto que se asuma la derrota con la rotundidad y la celeridad con la que lo ha hecho el presidente Montilla. Hoy tiene más autoridad que nunca.

P. ¿Usted dará un paso más?

R. Hasta el congreso no me lo plantearé.

P. Hablan de relevo generacional. ¿Hablan de Carme Chacón?

R. Tenemos dónde elegir y hay gente de la talla política y de la proyección de Carme Chacón. Pero para el PSC tener personas en papeles destacados en la política española es estratégico.

Cal enfortir el pacte constitucional

“Debe reforzarse el pacto constitucional”

EL PAÍS  –  España – 04-07-2010

El Partit dels Socialistes de Catalunya esbozó su hoja de ruta horas después de la sentencia, en boca de su primer secretario y presidente de la Generalitat, José Montilla: lo recortado por el Estatuto debe ganarse ahora ley por ley. Así lo reitera Miquel Iceta, el portavoz del partido: “Defenderemos recuperar íntegramente el Estatut que pactaron el Parlament y las Cortes Generales y que fue ratificado por los ciudadanos de Catalunya, y desplegar en plenitud su potencial de autogobierno”.

Para lograr su objetivo, los socialistas saben que deben contar con el PSOE, aunque la sintonía dentro del partido no es la mejor dado el optimismo con el que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha recibido la sentencia. Los socialistas catalanes deben hacer equilibrios para aunar un discurso coherente para el PSOE y para sus socios en el tripartito, más belicosos con Zapatero. Pese a todo, Iceta está confiado en recuperar lo perdido con el fallo “a través del acuerdo político, de la cooperación institucional, las actuaciones de gobierno y las reformas legales precisas que se deriven del análisis riguroso de la sentencia”. Cualquier interpretación deberá esperar al texto íntegro de la sentencia, aunque Iceta tiene claro la prioridad: “Debe rehacerse el pacto estatutario y reforzarse el pacto constitucional”.

Donde discrepa abiertamente de Zapatero es en diagnosticar si el Estatuto marca el techo del autogobierno, tal como consideró el presidente. “No, la Constitución es abierta en este punto y lo es de forma expresa”. Iceta cree que el pacto constitucional no está roto, sino que “la sentencia se basa en una interpretación restrictiva” de este acuerdo. “Debe ser superada por una interpretación acorde con el espíritu amplio y generoso que hizo posible la Constitución de 1978”, apostilla.

Entrevista a El País

“Las encuestas no vaticinaron la victoria de Maragall”
MIQUEL NOGUER  –  Barcelona
EL PAÍS – 29-03-2010

El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) cerró anoche el periodo de presentación de candidaturas a la Generalitat sin que constara que nadie, más allá de José Montilla, haya dado un paso al frente. El viceprimer secretario del partido, Miquel Iceta (Barcelona, 1960) se muestra convencido de poder vencer los malos augurios de las encuestas electorales pese a la crisis económica.

Pregunta. Las encuestas insisten en que el PSC sigue en segunda posición, muy distanciado de Convergència i Unió. ¿Han sido incapaces de aprovechar los réditos de siete años en el Gobierno?
Respuesta. Otras veces también íbamos segundos. Ninguna encuesta dijo que ganaría Montilla y en tampoco ninguna encuesta vaticinó que ganaría Maragall, y ganó. Pero vamos segundos y no se puede negar. Los motivos son diversos, pero el principal es la crisis, que afecta a todos los gobiernos y en especial al electorado progresista.

P. No es halagüeño que los encuestados sitúen a Artur Mas y no a Montilla como el mejor capacitado para salir de la crisis.
R. Los ciudadanos tienden a responsabilizar a los gobiernos de lo que pasa y ahora debemos demostrar que estamos haciendo lo que toca contra la crisis y que podemos afrontar la recuperación.

P. ¿El proyecto del PSC ha quedado demasiado difuminado en el tripartito?
R. El PSC tiene la presidencia de la Generalitat y eso es muy importante, pero es cierto que en un gobierno de coalición todos deben renunciar a algo. También es cierto que hay elementos de desgaste, el último el binomio nevada-apagón, aunque es muy coyuntural. Lo que realmente afecta es la crisis y es una situación que, posiblemente, no mejorará en los próximos seis meses, lo que afectará la campaña. Y nuestro electorado es el que más sufre la crisis y el que tiene más motivos para la desmovilización.

P. Están barajando propuestas arriesgadas, incluso liberales, como el copago de la sanidad.
R. Esto no es ser liberal, es realismo. Cuando decimos que no podemos cerrarnos a debatir el copago es porque tenemos el objetivo de mantener este modelo, no como CiU, por ejemplo, que pide reducir a la mitad las indemnizaciones por despido. Una reforma no es necesariamente mala: las pensiones, por ejemplo, se han cambiado dos veces.

P. También plantean pasos atrás. Han hablado de lentificar la ley de dependencia.
R. Esto no es un paso atrás, hay mucha gente que tiene acceso a una prestación que antes no tenía, pero la crisis obliga a ser realista. No se puede engañar a la gente y decir que ataremos los perros con longanizas.

P. De momento, más que proyecto, el PSC lo apuesta todo a la seriedad de Montilla para ganar las elecciones. ¿La seriedad no debería darse por hecha?
R. Depende. Tenemos la suerte de haber tenido un presidente que llamó crisis a la crisis antes que otros. Y ahora ha dicho que con él no habrá aventuras y no ha abonado fenómenos como las consultas soberanistas.

P. ¿No es muy paradójico que sólo ICV reivindique el tripartito?
R. Nosotros consideramos que los dos gobiernos han sido un acierto, pero vamos a las elecciones con voluntad de tener un apoyo lo suficientemente amplio para gobernar sin ataduras.

P. Siempre hablan de las ataduras. ¿Qué ha dejado de hacer el PSC por culpa de sus socios?
R. Si algo realmente importante de nuestro programa hubiese quedado hipotecado no habríamos hecho el pacto.

P. Se lo preguntaré de otra forma. ¿Qué quiere hacer el PSC que sólo pueda hacerlo gobernando en solitario?
R. No haremos nunca nada, por ejemplo, que cuestione el entendimiento entre Cataluña y España.

P. Pues gobiernan con ERC, que ya ha dicho que no hay nada que hacer con España.
R. Sí, pero esto no está en el programa del gobierno y el Gobierno de Cataluña no ha hecho nada para romper con España.

P. Por tanto, entenderá que el electorado de ERC dé la espalda a Puigcercós, porque no ha actuado como independentista.
R. En Cataluña hay un independentismo muy inteligente que sabe que para que se dé la independencia primero tiene que convencer a la mayoría y sabe que la estrategia independentista de ERC no pasa por romper de hoy para mañana.

P. ¿Echa en falta mayor compromiso del Gobierno y de Zapatero con Cataluña?
R. La izquierda española ha demostrado que puede entender la realidad de Cataluña. ¿Siempre y en todo lugar? Eso es otra cosa, pero en cualquier caso ha hecho el Estatuto que los catalanes han votado. El otro gran partido, el PP no sólo no ha hecho esto, sino que lo ha recurrido. Y CiU, por raro que parezca sigue sin descartarlo como posible socio.

P. Mantiene que el PSC está preparado para gobernar Cataluña. ¿Está tan convencido de que también está preparado para perder el Gobierno?
R. Claro. Puede parecer una broma, pero si alguien tiene experiencia de oposición en el Parlament es el PSC. Estuvimos allí 23 años. Estamos dispuestos a aceptar el veredicto de los ciudadanos y esperamos que sea favorable.

Raons que cal atendre

RAZONES QUE ATENDER

El País, 27.08.08

El paréntesis veraniego no ha servido ni para enfriar el debate sobre la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica ni para clarificar sus términos. Más bien todo lo contrario. Y a todos conviene que éste sea un debate argumentado y sereno.

Dos principios básicos que son aceptados con carácter general, que los presidentes de las comunidades autónomas tienen como principal función defender los intereses de sus respectivas comunidades y que los Estatutos de autonomía son leyes que deben cumplirse, parecen ser para algunos inaceptables cuando se trata de Cataluña.

En este sentido, la actitud del presidente Montilla con respecto a la defensa de los intereses de Cataluña y de su Estatuto es idéntica a la expresada por Manuel Chaves en el debate que le invistió nuevamente como presidente de la Junta de Andalucía cuando dijo: “En todo aquello que tiene que ver con la defensa del Estatuto, que es tanto como decir la defensa de Andalucía, seremos, como siempre, exigentes. Es la posición que hemos mantenido en todo momento, en defensa de los intereses de nuestra comunidad y que no demanda ningún privilegio, sino que aspira a mantener una posición de mutua lealtad institucional”.

Estamos inmersos en este debate no sólo porque así lo determina el Estatuto de autonomía de Cataluña, sino por el evidente fracaso del actual sistema, pactado entre los gobiernos del PP y CiU, acuerdo al que después se sumaron todas las comunidades autónomas, aunque algunos denunciásemos el profundo error que suponía una solución que se presentaba como definitiva y que, por no tener, siquiera tenía cláusulas de revisión ni mecanismos de actualización.

Conviene también relativizar el encarnizado debate sobre el carácter bilateral o multilateral de la negociación. ¿Tan mala memoria tenemos como para haber olvidado que tanto la cesión del 15% del IRPF como la posterior cesión del 30% del IRPF fueron negociadas primero por los gobiernos del PSOE y del PP con el Gobierno catalán, para luego ser acordadas con las demás comunidades autónomas? ¿Tanto se desconoce la mecánica institucional como para ignorar que la plena eficacia de los acuerdos tomados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera requiere de la ratificación por parte de las comisiones mixtas Estado-comunidades autónomas?

No poca polémica han suscitado los contactos entre las comunidades autónomas para compartir criterios sobre el nuevo sistema. Como la cumbre de consejeros de seis autonomías que, convocados al parecer para reafirmar el criterio según el cual “pagan las personas y no los territorios”, resolvieron que el peso de la variable de población para determinar las necesidades de gasto de las comunidades autónomas no debería superar en ningún caso el 80%. Si pagan las personas y no los territorios, ¿por qué no reclamar que el peso de la población sea del 100%?

Precisamente, se pone a las personas en el centro del sistema cuando se reclama que los mecanismos de nivelación actúen sobre los servicios universales del Estado de bienestar (sanidad, educación y servicios sociales). O cuando se preserva la caja única de la Seguridad Social, que sufraga pensiones y seguro de desempleo. O cuando se piden más recursos para desarrollar la Ley de la Dependencia.

Tampoco tiene mucho sentido reservar un porcentaje fijo de recursos para una Administración determinada, pues cada nivel de gobierno debe gestionar el volumen de recursos adecuado a sus competencias y el nuevo sistema debe hacer transparente el hecho de que los ciudadanos pagan impuestos a ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado para que cada uno haga frente a las responsabilidades que le atribuyen la Constitución, los Estatutos de autonomía y las leyes.

Afortunadamente, la publicación de las balanzas fiscales ha disipado el argumento sobre una pretendida insolidaridad catalana. No cabe la insolidaridad ni el privilegio en el régimen común de financiación autonómica. Precisamente, una adecuada reforma del sistema vigente evitaría alentar un proceso de radicalización que llevase a muchos a reclamar el concierto económico para Cataluña. Un sistema que los socialistas catalanes hemos rechazado siempre.

La reivindicación catalana de un nuevo modelo de financiación tiene dos razones de fondo. La primera, compartida con otras comunidades, es la falta de recursos de la Generalitat para atender las demandas sociales de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña en ejercicio de sus competencias. Uno de los objetivos del nuevo sistema debe ser corregir el desequilibrio producido a lo largo de los años a causa de la diferente evolución de los recursos y los gastos del Estado y las comunidades autónomas, ya que, mientras los recursos del Estado han aumentado a un mayor ritmo que los de las comunidades autónomas, los gastos de éstas han aumentado a un mayor ritmo que los del Estado. La segunda razón es la disfunción creada por los actuales mecanismos de nivelación y solidaridad, que penalizan a las comunidades que realizan una mayor contribución fiscal. Los mecanismos de nivelación han de reducir distancias, pero no invertir posiciones. Es insostenible la actual situación en que Cataluña puede destinar menos recursos por persona para atender la sanidad, la educación o los servicios sociales que otras comunidades que contribuyen menos al sistema. Debemos acabar con esa injusticia.

Ha sorprendido a algunos la reacción catalana unitaria y contundente a la propuesta avanzada por el Gobierno de España. El carácter unitario se explica porque se trata de exigir el cumplimiento del Estatuto, acordado entre el Parlament de Catalunya y las Cortes Generales, aprobado por éstas y refrendado por los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. Y la contundencia se explica por el carácter incompleto, “infraestatutario”, por utilizar el calificativo que usó el presidente Montilla, de la propuesta formulada por el ministro Solbes que no recoge de forma expresa elementos que sí figuran en el Estatuto. Cito cuatro que me parecen especialmente significativos:

a) Impulsar la creación de un consorcio o ente equivalente en el que participen de forma paritaria la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Agencia Tributaria de Cataluña para desarrollar las tareas previstas en el artículo 204 del EAC.

b) Contemplar los costes diferenciales y el porcentaje de población inmigrante como criterios para determinar las necesidades de gasto. (Art. 206.1 EAC).

c) Incorporar a los mecanismos de nivelación la exigencia de que las comunidades autónomas desarrollen un esfuerzo fiscal similar. (Art. 206.3 EAC).

d) Incorporar la necesidad de que la aplicación de los mecanismos de nivelación no altere en ningún caso la posición relativa de las comunidades autónomas ordenadas en función de sus respectivas rentas per cápita. (Art. 206.5)

Los socialistas catalanes somos conscientes tanto de la dificultad del acuerdo como de que es imprescindible alcanzarlo para que el nuevo sistema sea operativo el 1 de enero de 2009. Para conseguirlo, contamos con la firmeza del presidente Montilla y de su gobierno, la colaboración de CiU, la solvencia de Solbes y de Castells, y la palabra de Rodríguez Zapatero, el presidente del Gobierno que hizo posible la aprobación del Estatuto, la devolución de los papeles de Salamanca, el reconocimiento institucional de la lengua catalana en Europa, el traslado a Barcelona de la sede de la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones, la aprobación de la Carta Municipal de Barcelona, o el acuerdo sobre inversiones del Estado en Cataluña en aplicación de la disposición adicional tercera del Estatuto.

Nuestro único objetivo es lograr un sistema de financiación justo. Somos conscientes de que algunos piden que tensemos la cuerda con el único objetivo de que se rompa, pero no serán quienes aceptaron el anterior modelo quienes hoy puedan darnos lecciones de firmeza. Como tampoco aceptaremos que se nos pida por una responsabilidad mal entendida que abandonemos la defensa del Estatuto y de lo que consideramos justo.