Sobre el document Siguán

Octaveta JSC (1979) SOBRE EL DOCUMENT SIGUÁN La JSC davant la situació creada per la difusió del document elaborat pel Vice-rectorat de Planificació Universitària de la Universitat Central de Barcelona declara: 1er.- Que qualsevol mesura selectiva a imposar per part de la Universitat de cara a limitar l’entrada d’estudiants ha d’estar emmarcada dins una política… Read More Sobre el document Siguán